monkeycoder();

monkeynes();
monkeynetwork();
monkeyfractal();